Sabtu, 15 April 2017

NOTIS MESYUARAT AGUNG DWI TAHUNAN PERWILA KALI KE-16


Semua Ahli PERWILA

Tarikh : 15 April 2017

Tuan/Puan,

NOTIS PANGGILAN MESYUARAT AGUNG DWI TAHUNAN PERSATUAN PENULIS WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN (PERWILA) KALI KE-16

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Dwi Tahunan PERWILA Kali Ke-16 Tahun 2017 akan di adakan seperti maklumat di bawah :

        Tarikh : 22hb April 2017

        Masa : 9.00 pagi

        Tempat : Bilik Perdana, Aras 11, Menara Perbadanan Labuan

3. Sehubungan dengan itu, tuan/puan sebagai ahli PERWILA adalah dijemput hadir ke mesyuarat ini. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut :

a) Ucapan Ketua 1 PERWILA

b) Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat Agung Dwi Tahunan Ke-15

c) Laporan Setiausaha/Aktiviti

d) Pembentangan Penyata Kewangan Dua Tahun Yang Telah Diaudit

e) Pembentangan dan Perbahasan Usul

f) Pembubaran AJK sesi 2015-2017

g) Pelantikan Ahli Jawatankuasa dan Juruaudit Dalaman PERWILA 2017/2019

h) Hal-hal Lain

i) Ucapan Penangguhan Mesyuarat

4. Sehubungan dengan ini, ahli-ahli yang ingin mengemukakan usul boleh berbuat demikian dengan mengemukakan borang usul yang dilampirkan selewat-lewatnya pada 20 April 2017 (Khamis). Kehadiran semua Ahli PERWILA amat dialu-alukan.

Sekian dan terima kasih.

Saya yang menjalankan tugas,


(FRANCIS LABI)
Setiausaha PERWILA 2015/2017.------------------------------

Lampiran 1

BORANG USUL
MESYUARAT AGUNG DWI TAHUNAN PERWILA KALI KE-16


NAMA : ………………………………………………………………………………………………

NO. TELEFON: ….…………………………………………………………………………………..

E-MEL:.…………………………….……………………….…………………………………………

Saya ingin mengemukakan usul berikut :

1._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nota : Borang ini perlu dikemukakan melalui alamat e-mel  perwila1985@gmail.com pada/sebelum 20 haribulan April 2017 (Khamis).

PERWILA

Persatuan Penulis Wilayah Persekutuan Labuan (PERWILA) ditubuhkan pada 18 Mei 1985. Persatuan ini dianggotai oleh budayawan, penulis, peminat sastera dan bahasa yang bermastautin di wilayah ini.

Yuran seumur hidup hanya RM50.00 dan pendaftaran RM2.00 sahaja. Keahlian masih terbuka, sila hubungi AJK PERWILA