Rabu, 20 April 2016

HADIAH PENULISAN PERWILA 2014-2015

Ahli PERWILA dialu-alukan untuk menghantar pencalonan karya sendiri yang telah diterbitkan secara fizikal pada tahun 2014 dan 2015. Pencalonan hendaklah disertakan dengan satu salinan asal atau fotokopi karya/buku yang telah diterbitkan. Salinan ini tidak akan dikembalikan.

Semua borang yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada Setiausaha PERWILA sebelum atau pada 23 Mei 2016.

Alamat penghantaran melalui pos;

Urusetia Hadiah Penulisan,
Peti Surat 81429,
87014 Wilayah Persekutuan Labuan.

Alamat serahan terus;

D/A Francis Labi,
Perpustakaan Kolej Matrikulasi Labuan,
Jalan OKK Daud, Kg. Merinding,
Wilayah Persekutuan Labuan.

H/P: 016-8023456

Sila salin dan tampal borang berikut dan cetak dalam kertas bersaiz A4.

 ------------------------------------------------------------------------------BORANG PENCALONAN HADIAH PENULISAN PERWILA 2014-2015

NAMA PEMOHON (AHLI):____________________________________________________
NAMA PENA:______________________________________________________________

KATEGORI PENILAIAN

[Tandakan (x)]

A. Sastera
                (  ) Cerpen (Sila lampirkan salinan yang disiarkan dan nama akhbar, majalah atau antologi)
                (  ) Sajak (Sila lampirkan salinan yang disiarkan dan nama akhbar, majalah atau antologi)
                (  ) Skrip drama radio (Lampirkan skrip)
 Judul:_____________________________________________________________
 Radio/Studio Rakaman:_______________________________________________

                (  ) Skrip drama pentas (Lampirkan skrip)
Judul:______________________________________________________________
Tempat dan tarikh dipentaskan:_________________________________________

(  ) Novel
Judul:______________________________________________
                        Penerbit:___________________________________________
                        ISBN:______________________________________________

             (  ) Kumpulan Puisi
                          Judul:______________________________________________
                          Penerbit:___________________________________________
                          ISBN:______________________________________________
               
(  ) Kumpulan Cerpen.
Judul:______________________________________________
                        Penerbit:___________________________________________
                        ISBN:______________________________________________


B. Bukan Sastera
Sila lampirkan salinan yang diterbitkan dan nama akhbar, majalah, buletin atau jurnal

              

            (  ) Kritikan Sastera
            (  ) Rencana
(  ) Buku Ilmiah / Tesis
            (  ) Berita
            (  ) Esei
            (  ) Prosiding / Laporan / Seminar
(  ) Kertas Kerja (Belum diterbitkan tetapi sudah dibentangkan adalah dibenarkan)


--- borang tamat ---

PERWILA

Persatuan Penulis Wilayah Persekutuan Labuan (PERWILA) ditubuhkan pada 18 Mei 1985. Persatuan ini dianggotai oleh budayawan, penulis, peminat sastera dan bahasa yang bermastautin di wilayah ini.

Yuran seumur hidup hanya RM50.00 dan pendaftaran RM2.00 sahaja. Keahlian masih terbuka, sila hubungi AJK PERWILA